Kocioł TECHNIX PELL LUX

Kotły typu TECHNIX PELL LUX to nowa generacja kotłów o wysokim, europejskim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w układzie komory spalania i wymiennika ciepła powoduje efektywne i ekologiczne spalanie, zgodne z wymaganiami najwyżej 5 klasy normy PN-EN 303-5:2021-9 i ecodesign 2009/125/WE.

Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia między innymi uzyskanie temperatury wody wylotowej wg. potrzeb.

Wszystkie korpusy kotłów wykonywane są z polskiej atestowanej blachy 8 mm!

Kosz do kotła wykonany jest z blachy grubości 2mm.


Kocioł produkowany na zasadzie umowy licencyjnej. Zgłoszony do tzw. zielonej listy ZUM dla programów na dotacje.
https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
Wyszukiwanie na podstawie:
P.P.H.U. Technix Monika Puszkar-Urbańska

Kotły typu TECHNIX PELL LUX:

– Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i podlegają warunkom dozoru technicznego.
– Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
– Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
– W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do pracy bez zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami zbiorczymi.

Kotły typu TECHNIX PELL LUX spełniają wymagania:

– Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu, potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem „CE”
– Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
– Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2018/1187 z dnia 27.04.2015r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690)

Skorzystaj z dofinansowania
„Czyste powietrze”

– To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

– wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu, docieplenia przegród budynku,

Warunek podstawowy

– Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
– Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Sterowanie kotła

Sterownik TECHNIX ARGOS PID + PELLET

ARGOS PID jest sterownikiem przeznaczonym do kotłów na paliwa stałe PELLET z podajnikiem ślimakowym. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe oraz pompę cyrkulacyjną.

Sterownik jest wyposażony w wszystkie czujniki oraz obsługuję rozpalarkę PELLETU

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:
a) regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
b) regulacją procesu spalania

Algorytm PID – posiada funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%

Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła!

W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu „tylko CWU” czyli tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.

Sterownik SKZP-05 (opcja za dopłatą 900 zł)

jest uniwersalnym sterownikiem kotła z podajnikiem ślimakowym. Układ automatyzuje i nadzoruje proces spalania paliwa w kotle. Dodatkowo sterownik pozwala na kontrolę temperatury kotła, powrotu, temperatury obwodu centralnego ogrzewania (CO), temperatury ciepłej wody użytkowej (CWU), temperatury pokojowej oraz jest wyposażony w regulator pogodowy. Sterownik może również służyć jako sterownik instalacji CO oraz CWU z wykorzystaniem innego źródła ciepła. Regulator jest nowoczesną konstrukcją wyposażony między innymi w wydajny 32 bitowy mikroprocesor ARM, kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala, układ synchronizacji załączania odbiorników z siecią zasilającą, intuicyjny interfejs użytkownika.

Cechy układu:

 • nowoczesny interfejs dotykowy z kolorowym wyświetlaczem 4,3 cala
 • szybki procesor ARM
 • dokładny pomiar temperatur realizowany 12 bitowym przetwornikiem ADC
 • pomiar temperatury spalin za pomocą sondy PT-1000 (opcja)
 • wbudowany regulator temperatury pokojowej (opcja)
 • wbudowany regulator pogodowy (opcja)
 • możliwość sterowania zaworem mieszającym w układzie CO – 3 szt
 • funkcja ochrony temperatury powrotu
 • nadzór CWU z priorytetem lub bez priorytetu
 • licznik spalonego paliwa
 • płynne sterowanie wentylatorem nadmuchu
 • sterowanie trzema pompami CO oraz pompą CWU
 • sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
 • wbudowane programy czasowe do sterowania temperaturą pokojową ,CWU,
  kotła oraz pompą cyrkulacyjną
 • zapisywanie historii zdarzeń
 • wbudowany tryb instalatora, zabezpieczający przed niepowołanym dostępem
 • płynna modulacja mocy palnika w zależności od zapotrzebowania na ciepło
 • możliwość obsługi bufora
 • nieulotna pamięć nastaw i parametrów
 • graficzny rejestrator parametrów pracy do 12 godzin wstecz
 • możliwość nadzorowania sterownika przez aplikację na urządzenia mobilne
  (Android oraz iOS) – po podłączeniu opcjonalnego modułu internetowego

Nadmuch

Wentylator, dmuchawa WPA 06

Przeznaczenie – wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych.

Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

Budowa – wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem.

Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.

Wentylator spełnia dyrektywę ErP 2015

Podajnik

Podajnik ślimakowy sv300

Palnik w kotłach z podajnikiem to element kotła, który jest odpowiedzialny za dostaczenie ciepła poprzez spalaie paliwa, w postaci pelletu. Kotły wyposażone w palnik SV300 są popularne ze względu na ich wydajność i automatyzację procesu spalania.

Główne zdania palnika SV300:

– spalanie paliwa
– regulacja intensywności spalania
– automatyczne podawanie paliwa
– bezpieczeństwo
– efektywność energetyczna

Charakterystyka podajnika SV300 TECHNIX:

– system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania
– zastosowanie dwóch motoreduktorów, co zapobiega cofaniu się opału
– spalanie pelletu w granulacji do 40mm
– brak kłopotliwego mechanizmu samoczyszczącego, co przekłada się na bezawaryjność
– bardzo wysoka wydajność
– piąta klasa energetyczna
– markowe motoreduktory z biegiem wstecznym na przekładni planetarnej

PODŁĄCZENIE DO KOMINA

Rysunki przedstawiają rzut z góry.
Drzwiczki mogą być otwierane na prawą lub lewą stronę patrząc od przodu kotła.

Charakterystyka techniczna kotłów TECHNIX PELL LUX

Producent kotłów C.O. - P.W. Olenderek

10 lat gwarancji – 5 KLASA – ECODESIGN – grubość blachy – 8 mm

P.W. OLENDEREK S.C.
Damian Olenderek
Sebastian Olenderek

ul. M. Reja 3/7
63-300 Pleszew
tel. 506 109 884
tel. 505 987 084
e-mail: domel795@wp.pl
e-mail: kotly@pwolenderek.pl

©
2024 UX Themes

Terms Privacy Cookies